Stall & hästhagar

Stall och hästhagar

Stallet är en plats vi sällan har våra hästar inställda (om inte av medicinska skäl), men det är praktiskt och bekvämt för skötsel, veterinärvård, hovvård och att göra iordning hästarna för sadel eller sele.


Vårt stall är av blygsam storlek, med tre spiltor och en box, en sadelkammare för inackorderade / besökande hästar och en till vår privata utrustning. Det finns också förvaringsutrymme för foder och kosttillskott samt en dörr som angränsar till resten av ladan där vi lagrar vårt hö och hästarna har sin ligghall för lösdrift.


När de inte rids eller tränas, lever hästarna i Ramshyttan ett rofyllt liv utomhus med fri tillgång till stråfoder, vatten och halmbäddade vind/väder skydd.


Gården har ca 18 ha hag- och betesmark, inklusive sjösides betesmarker, glesa skogar, sluttningar och gräsbevuxna skogsgläntor.


På sommaren flyttar vi runt hästarna med några veckors mellanrum så att marken får vila och gräset återhämta sig för att undvika lera och skadade gräsrötter.


The Golden Gate Horse Hotel - byggd av Roland sommaren 2016

med hjälp av vänner.


Det är en av flera lösdriftar till hästarna i Ramshyttan. Hotellet är väldigt populärt med hästarna.


Ovan: Marie  övar bågskytteHöger: Moa

Molitor tränar LegolasOvan: Marie har fått punktering


Nedan: Körglada Isabella från Vallby Gård i närliggande Närkes Kil